AdA przyjęta przez komisje senackie

AdA przyjęta przez komisje senackie

W środę 19 kwietnia, senatorowie  bez poprawek przyjęli uchwałę o przyjęciu ustawy Prawo farmaceutyczne.


Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu był senator Andrzej  Stanisławek. Do nowelizacji ustawy zgłoszono wnioski o wprowadzenie  poprawek do ustawy oraz o odrzucenie ustawy. Wszystkie zostały  odrzucone.

Tym samym senatorowie zgodzili się na wprowadzenie ograniczenia demograficznego i geograficznego dla nowo tworzonych aptek. Dodatkowo zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać farmaceuci  posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący 1-osobową działalność  gospodarczą, a także spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek. Wspólnikami w tych  spółkach muszą być farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu.
Dzień wcześniej Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do List otwarty do Senatorów RP, w którym wskazywała:

Ustawa – nazywana również „małą” nowelizacją lub tzw. ustawą „osłonową”  dla dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego przygotowywanej przez  Ministra Zdrowia – z każdym miesiącem zyskuje na znaczeniu. Mimo wielu  nieudanych prób jej dyskredytacji z powodzeniem przechodzi kolejne etapy  legislacyjne. Dzieje się tak dzięki zdobyciu przychylności głosów  Parlamentarzystów, jak również przychylności czołowych instytucji  odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w naszym kraju oraz zrozumieniu  wielu środowisk związanych z tym obszarem. Mimo zaawansowanych prac nad  tą regulacją, przeciwnicy projektowanych zmian z pewnością nie złożą  broni. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych dni zostaną Państwo  zasypani kolejną porcją materiałów dyskredytujących tę ustawę.
Dlatego w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, proszę Państwa o  nieuleganie presji tych grup oraz poparcie regulacji, w toku prac  legislacyjnych prowadzonych przez Senat RP.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma na celu  ucywilizowanie rynku aptecznego, który jest obecnie w aż 60 proc,  zdominowany przez sieci apteczne (w 2004 r. w Polsce było ich 45,  dzisiaj jest ich 417). To groźne zjawisko, tym bardziej, że agresywna  ekspansja sieci odbywa się kosztem polskich aptek indywidualnych –  dziennie upadają 2 małe apteki, w to miejsce powstają 3 apteki sieciowe.  Jeżeli nikt nie powstrzyma tego procesu to za 5 lat apteki indywidualne  znikną z rynku – konsekwencje tego zjawiska są nieodwracalne. Celem  tych regulacji jest więc ochrona ponad 4,5 tysiąca polskich drobnych  przedsiębiorców prowadzących apteki, którzy już dziś balansują na  granicy bankructwa oraz zabezpieczenie wielu tysięcy miejsc pracy.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.