Ministerstwo o schematach mieszanych w Narodowym Programie Szczepień