Ministerstwo o przyczynach braku refundacji dla Wellbutrinu