Sukces polskiej inspekcji wytwarzania

Sukces polskiej inspekcji wytwarzania

17 marca z sukcesem zakończył się w Polsce czterodniowy program audytu Europejskiej Agencji Leków, którego celem była ocena zgodności systemu jakości GIF z wytycznymi ze zbioru procedur dotyczących inspekcji i wymiany informacji.

Sukces ten to pierwszy etap oceny  zgodności polskiego systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów  leczniczych z wysokimi wymogami europejskimi. Ocena dokonywana jest  przez zespół międzynarodowych audytorów. Pozytywny wynik oceny będzie  oznaczać korzyści dla polskich eksporterów leków i substancji czynnych  do USA. Po wejściu w życie porozumieniu o wzajemnym uznawaniu inspekcji  między USA i UE przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić kosztów  inspekcji przeprowadzanych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i  Leków (US FDA): Amerykanie będą się opierali na raportach i  certyfikatach Dobrej Praktyki Wytwarzania. 
Rynek amerykański jest potencjalnie istotnym rynkiem dla polskich  producentów. Również amerykańscy wytwórcy leków spoglądają na polski  rynek z dużym zainteresowaniem. Jednak dopiero wdrożenie porozumienia w  listopadzie br. pozwoli efektywnie oszacować skutki ekonomiczne  podpisanego porozumienia.
Źródło: gif.gov.pl kliknij tutaj.
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.