Recepta z numerem do pacjenta?

Recepta z numerem do pacjenta?

Opublikowany

Aptekarze postulują, aby w nowelizacji prawa farmaceutycznego, znalazł się zapis o obowiązku lekarza do wpisywania numeru telefonu pacjenta na recepcie. Ma to pomóc w dotarciu do pacjenta, gdy konieczne jest szybkie poinformowanie o wydaniu niewłaściwego leku.

W dyskusji są dwa głosy - jedni chcą, aby była to możliwość fakultatywna, inni twierdzą, że bez zastrzeżenia obligatoryjności przepis ten nie będzie wykorzystywany.

Temat dopisywania numeru telefonu na recepcie podniosła w swojej interpelacji posłanka PO Ewa Kołodziej. Ówczesny wiceminister zdrowia - Krzysztof Łanda, w odpowiedzi stwierdził, że już obecnie lekarz może wpisać na recepcie numer telefonu pacjenta, gdy uzna to za słuszne lub konieczne.

Środowisko aptekarskie twierdzi jednak, że bez wyraźnego obowiązku sytuacja nie ulegnie zmianie i numery telefonów jak nie były wpisywane, tak nie będą. Pomysł obligatoryjnego zamieszczania numeru telefonu przez lekarza popiera NRA.

Temat budzi jednak sporo wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych:

Zakres danych na recepcie nie może być dowolnie rozszerzany ani przepisami rozporządzenia, ani tym bardziej na podstawie indywidualnej decyzji farmaceuty.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Świątek-Druś

Dobrowolne podanie swoich danych kontaktowych nie oznacza jednak możliwości przekształcenia treści recepty, gdyż zakres zamieszczonych na niej danych został wyraźnie ustawowo zdefiniowany.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Świątek-Druś

GIODO ostrzega przed konsekwencjami wprowadzenia obowiązku do ustawy:

Wprowadzenie obowiązku podawania numerów osób prywatnych wiązałoby się z koniecznością nałożenia na obywateli obowiązku posiadania telefonów, co mogłoby być kwestionowane  jako niezgodne z Konstytucją RP.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Świątek-Druś

Źródło: Gazeta Prawna - kliknij tutaj. 

Udostępnij