EMA o bezpieczeństwie szczepionek przeciw COVID-19 i terapii genowej Zynteglo