Wykaz leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL - czerwiec