Farmaceuta nie może odmówić wydania środków antykoncepcyjnych