Polski pacjent wciąż niedoinformowany

Polski pacjent wciąż niedoinformowany

Pacjent może domagać się roszczeń odszkodowawczych od lekarza, który nie poinformował go o wszystkich możliwych terapiach. Dziś niedoinformowanie wśród pacjentów to wręcz norma. Polska Koalicja Pacjentów Onokologicznych chce z tą praktyką walczyć.

Lekarz proponując pacjentowi tylko lek refundowany, narusza przepis art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, który wskazuje, że ma on obowiązek udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu pełnej informacji o stanie zdrowia i rozpoznaniu, ale też proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.

Na podstawie art. 4 tej ustawy pacjent może dochodzić zadośćuczynienia od lekarza, który nie poinformował go o wszystkich opcjach terapeutycznych na podstawie art. 488 KC. Niezależnie czy pacjent poniósł jakąkolwiek szkodę czy nie.

Nieinformowanie pacjentów o wszystkich możliwościach terapeutycznych jest zjawiskiem notorycznym. Lekarze tłumaczą najczęściej, że nie powiedzieli im o innych możliwościach, bo są nierefundowane. Gdy okazuje się, że jest inna refundowana terapia, przekonują, że zalecone przez nich leczenie jest lepsze. Prawie nigdy nie informują pacjentów o badaniach klinicznych, będących często jedynym ratunkiem w przypadku chorób, na które nie ma leku. Pacjenci o innych możliwościach dowiadują się z internetu. Dlatego jako koalicja uruchomiliśmy portal społeczny Onkofundusz.pl, który pomaga zbierać pieniądze na nowoczesne terapie.

Źródło: rp.pl - kliknij tutaj.
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.