Vaxzevria - przypadki zespołu przesiąkania włośniczek