Ustawa ureguluje uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych techników farmaceutycznych