Komisja orzekająca o stanie zdrowia farmaceuty - jest projekt rozporządzenia