Sugestie manipulowania niezależnością farmaceutów, cz. II [FELIETON]