Sugestie manipulowania niezależnością farmaceutów, cz. I [FELIETON]