Walka o podwyżki dla farmaceutów

Walka o podwyżki dla farmaceutów

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w piśmie do wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, NRA apeluje o zrównanie poziomu minimalnych wynagrodzeń przewidzianych dla lekarzy i farmaceutów szpitalnych w projekcie ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia.

Proponujemy, aby akt normatywny określający sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przyjmował zasadę, że osoby wykonujące zawód farmaceuty są traktowane na takich samych zasadach, jak osoby wykonujące zawód lekarza.
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 183c Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes NRA w swoim piśmie wskazuje szereg podobieństw w wykonywanych obowiązkach lekarza i farmaceuty szpitalnego m.in. wymagające edukacja,  wysoka odpowiedzialność za zdrowie pacjenta oraz nadzór nad ogromnymi środkami finansowymi.

Jakie jest stanowisko MZ?

Jak wskazuje poseł Józefa Szczurek-Żelazko, obecnie przedmiotowy projekt ustawy jest w konsultacjach społecznych.

Jestem przekonana, że przy ścisłej współpracy Ministerstwa Zdrowia z poszczególnymi środowiskami zawodowymi, zatrudnionymi w podmiotach leczniczych uda się wypracować takie rozwiązania, które udoskonalą aktualny system i przyniosą wiele dobrych zmian ustawowych.

poseł Józefa Szczurek-Żelazko

Źródło: nia.org.pl
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.