Wziewne kortykosteroidy w terapii COVID-19 - brak dowodów na skuteczność