Szczepienia w aptekach - jest projekt rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych