Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego UM popiera poselski projekt nowelizacji PF