Farmaceuci: "Nie jesteśmy służbami państwowymi czy samorządowymi"