Duża nowelizacja Prawa farmaceutycznego na finiszu
Duża nowelizacja Prawa farmaceutycznego na finiszu
Kopiuj tekst

Duża nowelizacja Prawa farmaceutycznego na finiszu

Większość zagadnień, które ministerstwo zdrowia planowało zawrzeć w nowelizacji Prawa farmaceutycznego już się w niej znalazło. Projekt jest na finiszu. Teraz ministerstwo czeka na rozwój losów projektu poselskiego tzw. "AdA", który może wpłynąć na zapisy w nowelizacji przygotowywanej w resorcie zdrowia. 

O etapie prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego poinformowała podczas pierwszego posiedzenia Okrągłego Stołu Branży Aptekarskiej, przedstawicielka ministerstwa zdrowia - Ewa Warś.

Większość zagadnień, które chcieliśmy ująć w projektach już się tam  znalazły. Czekamy na to, co się wydarzy z projektem poselskim "AdA". Chcielibyśmy w momencie, gdy sytuacja tamtego projektu będzie  wyjaśniona, wysłać nasz projekt do konsultacji.

Ewa Warmińska, Ministerstwo Zdrowia

Jednocześnie ministerstwo wskazało najważniejsze kwestie, które regulować będzie nowelizacja, a są to:

- kwestia funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej  

Ona jest uregulowana w sposób stosunkowo lakoniczny, uprawnienia dla inspekcji są niewystarczające z punktu widzenia praktyki, którą teraz możemy obserwować.

Ewa Warmińska, Ministerstwo Zdrowia

Planowana jest pionizacja inspekcji oraz rozszerzenie jej kompetencji z uwagi na wiele patologii, które obecnie możemy zaobserwować. Według ministerstwa wynikają one z nieskutecznego nadzoru nad  rynkiem.
- kwestia reklamy
Według ministerstwa reklama obecnie działa w sposób, który wprowadza pacjenta/konsumenta w błąd. Kwestia prezentowania produktów nie odzwierciedla tego, czym te produkty w rzeczywistości są. Ministerstwo chce wzmocnić skuteczność i tempo postępowań dotyczących jakości suplementów. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie mechanizmów dla podmiotów zewnętrznych, które kierują reklamę do konsumenta po to, aby wiedzieli jakie są wobec nich oczekiwania.

Mamy trudności z określeniem prawidłowych kompetencji pomiędzy organami. Mamy do czynienia z lekami, suplementami diety i wyrobami medycznymi i te 3 grupy produktów należą do kompetencji 3 różnych organów. Pytanie jak należy podchodzić do produktu, który jest zarejestrowany jako suplement diety, jest reklamowany jako lek, a  tak naprawdę nie sprawdziliśmy jaką on ma jakość - czyli jak ten produkt powinien być traktowany. Chcemy z tego powodu stworzyć przy ministrze zdrowia zespół, który byłby odpowiedzialny za ocenianie reklam (bez względu na to, czym ten produkt jest) i wówczas po zaoponiowaniu problemu, który zostal przedstawiony tej komisji, przekazać do odpowiedniego organu do dalszego procedowania.

Ewa Warmińska, Ministerstwo Zdrowia

- opłaty za dopuszczenie do obrotu suplementów diety
Prace nad dużą nowelizacją Prawa farmaceutycznego nie obejmują tylko PF, ale ministerstwo patrzy szerzej na rynek związany z suplementami, wyrobami medycznymi oraz organizacjami takimi jak GIF czy GIS.
W kontekście GIS-u resort zdrowia chce wprowadzić opłatę za wprowadzenie suplementu na rynek. Natomiast przy urzędzie rejestracji powstałaby wyspecjalizowana komórka, która udzielałaby płatnych porad związanych z rejestracją leków.
- podniesienie rangi farmaceuty

Zdecydowanie uważamy, że rola apteki i farmaceuty w systemie powinna być podniesiona. Chcemy, apteka stała się jednostką świadcząca usługi farmaceutyczne, a nie była tylko sklepem.
Te rozwiązania znajdują odzwierciedlenie nie tylko w projekcie nowelizacji PF, ale także w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty (rozszerza ona kompetencje farmaceuty w działaniach prowadzonych w aptece).

Ewa Warmińska, Ministerstwo Zdrowia

Zapis całego posiedzenia obejrzysz tutaj - kliknij.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.