O w mordę, czyli mimiczne sprzężenie zwrotne w aptece