Chorzy na raka z ograniczonym dostępem do leków i lekarzy
Kopiuj tekst

Chorzy na raka z ograniczonym dostępem do leków i lekarzy

Coraz więcej Polaków choruje na raka - co roku przybywa ok. 160 tys. nowych chorych, a w ciągu ostatnich 15 lat roczna zachorowalność wzrosła o 42% - eksperci mówią o “tsunami onkologicznym”. Jednocześnie polskie standardy leczenia pacjentów odbiegają daleko od standardów europejskich. Pacjenci w naszym kraju nie mają też dostępu, lub jest on znacznie ograniczony, do 70 proc. leków występujących w międzynarodowych standardach leczenia.

​Statystyki wskazują, że co czwarty z nas zachoruje na raka, a  co piąty  umrze z powodu nowotworu. Co gorsza, efektywność leczenia  zmienia się w  Polsce w bardzo wolnym tempie – według danych OECD  współczynnik  umieralności w Polsce zmniejszył się zaledwie o 8%. W  sąsiednich  Czechach zmiana następuje niemal 4 razy szybciej.

Polska w ratowaniu zdrowia i życia swoich obywateli nie korzysta  z osiągnięć współczesnej nauki i medycyny - ponad połowa leków  onkologicznych, zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie,  w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów. Tak wynika z raportu*, który powstał na zlecenie Fundacji Onkologicznej Alivia. 

Polska nie inwestuje w innowacyjne leki

Wydatki państwa na innowacyjne leki onkologiczne utrzymują się na bardzo  niskim poziomie i stanowią zaledwie 2% budżetu na leki, czyli ok. 230  mln złotych. Tymczasem szacuje się, że straty z powodu przedwczesnej  śmierci w wyniku nowotworów tylko w ciągu jednego roku wynoszą 900 mln  złotych. Oznacza to, że wydatki na innowacyjne leki onkologiczne  NFZ to zaledwie ¼ kwoty, którą polska gospodarka traci co roku w wyniku  przedwczesnej śmierci pacjentów onkologicznych. Nasuwa się pytanie, czy naprawdę nie warto traktować wydatków na innowacyjne leki jak inwestycji?

Jednocześnie dopłaty pacjentów do leków w ciągu zaledwie dwóch lat  wzrosły aż o 44% (z 34 mln w 2014 do 49 mln w 2016 r.). Oznacza to, że  pacjenci lub organizacje pozarządowe zbierające fundusze dla swoich  podopiecznych w coraz większym stopniu przejmują koszty leczenia,  podczas gdy zapewnienie dostępu do leczenia jest konstytucyjnie  zagwarantowane i należy do obowiązków państwa.

Postulaty Fundacji onkologicznej Alivia

Fundacja przygotowała listę proponowanych działań, które pozwoliłyby polepszyć sytuację polskich pacjentów chorujących na raka:
>> stworzenie strategii refundacyjnej państwa, która  pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do nowoczesnych leków i  bardziej efektywne leczenie chorych, zgodne z tym, na co pozwala obecnie  medycyna;
>> okresową ocenę, czy polityka refundacyjna państwa sprawia, że  sposób leczenia chorych na raka w Polsce i ich dostępność do  innowacyjnego leczenia są coraz bardziej zbieżne ze światowymi  standardami;
>> zwiększenie przejrzystości procesów refundacyjnych, by  pacjenci wiedzieli, jakie leki będą wkrótce refundowane, a tym samym, by  ich sytuacja stała się bardziej stabilna i przewidywalna;
>> lepsze wykorzystywanie ograniczonych środków finansowych poprzez sprawdzanie, czy pacjenci faktycznie mają dostęp do leczenia i  czy przebiega ono w optymalny sposób, bez zbędnych ograniczeń i  bezsensownych procedur;
>> wprowadzenie wskaźników realizacji celów.

*Raport „Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej”  powstał na zlecenie Fundacji Onkologicznej Alivia. Opracowanie zostało  sfinansowane z grantu przekazanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej  Polskiej.
Źródło: alivia.org.pl - kliknij tutaj oraz gazetaprawna.pl - kliknij tutaj.
Raport do pobrania - kliknij tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.