Obowiązek posiadania komentarzy do ustaw w aptece?