Ubezpieczyciel o zakresie Odpowiedzialności Cywilnej wg zapisów UoZF