Majowa lista leków refundowanych. Obwieszczenie ministerstwa