Kto w aptece poza kolejką?
Kto w aptece poza kolejką?
Kopiuj tekst

Kto w aptece poza kolejką?

Mecenas Sylwester Majewski - radca prawny warszawskiej OIA wskazuje kto ma prawo do świadczeń w aptece poza kolejnością.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy katalog osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Rozszerzenie  katalogu osób uprawnionych odnosi się do wszystkich kobiety w ciąży.

Art.47c.1.Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osobami uprawnionymi do świadczeń w aptece poza kolejnością są zatem obecnie:
- kobiety w ciąży
- świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa  w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ..., tj. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę  zagrażającą  życiu,  które  powstały  w  prenatalnym  okresie rozwoju   dziecka  lub  w  czasie  porodu,  na  podstawie  zaświadczenia  lekarza podstawowej     opieki     zdrowotnej     lub     lekarza     ubezpieczenia     zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;
- osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ...,tj.  świadczeniobiorca, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu";
- inwalidzi wojenni i wojskowi;
- kombatanci.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona w aptekach. Za wystarczające należy uznać wywieszenie powyższego przepisu art. 47c ustawy, w lokalu apteki w sposób umożliwiający pacjentom zapoznanie się z nim.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia dla kobiet w ciąży jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające  ciążę  wraz  z  dokumentem  potwierdzającym  tożsamość  pacjentki.W przypadku  pozostałych  osób  uprawnionych  do  tych  świadczeń  nic  się  nie  zmieniło  i dokumentem  potwierdzającym  jest odpowiednia  legitymacja  lub  zaświadczenie potwierdzające status osoby uprawnionej.
Źródło: OIA Warszawa  
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.