Są wątpliwości co do legalności pomysłu ministra zdrowia