EIGA o zagrożeniach stwarzanych w placówkach służby zdrowia przez atmosferę wzbogaconą w tlen