Pismo NRA do Ministra Zdrowia w sprawie projektu zmiany składu komisji konkursowej