Środowisko medyczne popiera projekt zmian w prawie farmaceutycznym