Xeljanz (tofacytynib) - są wstępne wyniki badania dotyczące ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych