TECENTRIQ (atezolizumab): ryzyko ciężkich niepożądanych reakcji skórnych