Minister Radziwiłł: Musimy walczyć z aptekami-duchami