"Janssen" dopuszczony do obrotu. "AstraZeneca" zawieszona w kilku krajach