Ministerstwo o szkoleniach z wykonywania szczepień przez farmaceutów