Fundacja KOWAL o narzędziu do weryfikacji skanerów