Zmiany w teleporadach - apteki w przychodniach z szansami na powrót pacjentów