Resort zdrowia: pozaapteczny obrót lekami nie jest korzystny