Lekobaza – właściwości i możliwości wykorzystania podłoża