Co zrobiono na rzecz aptek szpitalnych?
Co zrobiono na rzecz aptek szpitalnych?<br>
Kopiuj tekst

Co zrobiono na rzecz aptek szpitalnych?

NRA w odpowiedzi na pismo mgr farm. Dariusz Smolińskiego podsumowuje zeszłoroczne działania podjęte na rzecz farmaceutów szpitalnych.

1. Rewaloryzacja wynagrodzeń farmaceutów szpitalnych; określenie płacy minimalnej.

Z inicjatywy Komisji Aptek Szpitalnych w ramach procesu konsultacji społecznych zostały do Ministerstwa Zdrowia skierowane uwagi z propozycjami zmian.
Członkowie komisji byli również autorami petycji do MZ popierającej zaszeregowanie farmaceutów szpitalnych na równi z lekarzami.

2. Działania zmierzające do ustalenia norm zatrudnienia farmaceutów zatrudnionych w aptece szpitalnej.

W ramach realizacji tego wniosku, Komisja zgłaszała w 2016 roku uwagi do projektów zmian w prawie, których celem było ujęcie i zwiększenie wyceny punktowej faktu zorganizowania apteki szpitalnej przez podmiot leczniczy.

3. Działania majcie na celu taką nowelizację PF, która wprowadzałaby jednoznaczny obowiązek stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej.

Komisja przygotowała propozycje zmian w Ustawie prawo farmaceutyczne. Propozycje te znalazły się również w projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

4. Opracowanie normy, zgodnie z którą farmaceuta szpitalny w celu świadczenia opieki farmaceutycznej jest uprawniony do wglądu do dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych.

Zapisy te znalazły się w projekcie Ustawy o zawodzie. Komisja niemniej jednak wskazuje, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta farmaceuta jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Pismo z zapytaniem skierowanym do NRA kliknij tutaj.
Sprawozdanie na temat podjętych działań - kliknij tutaj. 
Notatka ze Zjazdu Generalnego w Pradze - kliknij tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.