Przedstawiciele zawodów medycznych piszą do prezydenta: "rozczarowanie" i "nietakt"