Testowanie e-recepty transgranicznej. Zaproszenie dla farmaceutów