Ewidencja i sprawozdanie o odpadach. Kody, które pojawiają się najczęściej