Prośba posła PO do farmaceutów

Prośba posła PO do farmaceutów

Opublikowany

Tomasz Kostuś (poseł PO) zwraca się w piśmie do farmaceutów o zaangażowanie w konsultacje poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Państwa opinia, jak również uwagi i sugestie oraz propozycje zmian zapisów, które proszę przekazywać do mojego biura  poselskiego,  będą dla  mnie niezwykle cenne  i ważne,  bowiem dzięki nim będę mógł przedstawić merytoryczne stanowisko Państwa grupy zawodowej podczas obrad Komisji Sejmowych oraz posiedzeń plenarnych Sejmu.

Całkowicie  liberalna  regulacja w zakresie określenia podmiotów uprawnionych do prowadzenia aptek ogólnodostępnych, jest niewłaściwa. Doświadczenia  wynikające  z  kilkunastoletniego  obowiązywania  Prawa  farmaceutycznego dowodzą,  że  obecne  regulacje  prawne  nie  gwarantują  należytej  realizacji  celów  i  zasad funkcjonowania  aptek,  wynikających  z  nakazu  ochrony  zdrowia  publicznego.  Dziś  większość aptek  prowadzonych  przez  podmioty  niebędące  farmaceutami  bardziej  przypomina  sieć handlową,  w  której  pacjent  spotyka  się  ze  sprzedawcą,  a  nie  wykształconą osobą,  jaką jest farmaceuta,  osobą  która  poza  ogromną wiedzą na  temat  medykamentów,  zajmuje  się  także przygotowywaniem leków recepturowych.

Szczególnie  interesujące jest zjawisko omijania  przez sieci aptek tzw. zapisów antykoncentracyjnych, które łamie obecnie co czwarta apteka należąca do sieci. W związku z powyższym zwróciłem  się do  Ministra Zdrowia z interpelacją dotyczącą działania Inspektoratu. Mam nadzieję, że odpowiedź Resortu Zdrowia będzie stanowiła wnikliwą analizę wskazanych aspektów działalności GIF.

Poznaj całą treść pisma - kliknij tutaj.

Kopiuj tekst

Udostępnij