Zgłoszony, ale niezaszczepiony: izby aptekarskie czekają na informacje