Jak na recepcie ma być określany sposób dawkowania?