MZ: nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek
MZ: nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek
Kopiuj tekst

MZ: nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek

Kierownik apteki powinien tak organizować jej pracę, aby dyżury do których zobowiązuje prawo farmaceutyczne mogły być realizowane - twierdzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych ma być dostosowany do potrzeb ludności oraz zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz

Zapewnienie dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli. Mogą zdarzać się sytuacje, w których od nabycia lekarstwa zależy zdrowie człowieka, także wówczas, gdy apteki nie funkcjonują według standardowego rozkładu godzin pracy. Z misji publicznej aptek wynikają określone obowiązki - wśród nich obowiązek pełnienia tzw. dyżurów.

Mała intratność uzyskiwana przez apteki w porze nocnej nie może być wystarczającym argumentem przemawiającym za brakiem potrzeby dostępności do aptek o tej porze. Sytuacji wymagającej dostępu do oferowanych przez apteki towarów nie da się odpowiednio wcześniej przewidzieć i może ona wystąpić w każdym czasie. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również sama treść przepisu art. 96 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym mowa jest o uprawnieniu farmaceuty zatrudnionego w aptece do wydania w sytuacji losowej, nadzwyczajnej, produktu zastrzeżonego do wydania na podstawie recepty, gdy będzie to konieczne dla ratowania życia ludzkiego.

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek. 

Organy administracji samorządowej są zobowiązane do zapewnienia swoim mieszkańcom dostępności do świadczeń aptecznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, gdy nie działają apteki ogólnodostępne. Zrozumiałym i słusznym założeniem organu powiatu, zgodnym z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego - przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek - jest przyjęcie, że prawo każdego mieszkańca powiatu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy będą realizować apteki znajdujące się w miejscu gdzie zamieszkuje przeważająca część mieszkańców czyli tam gdzie potrzeby ludności w zakresie korzystania ze świadczeń farmaceutycznych w dni inne niż powszednie oraz w nocy są największe. Ponadto ustalając harmonogram dyżurów aptek należy brać pod uwagę najłatwiejszy dostęp także z miejscowości położonych na peryferiach powiatu.

Przeczytaj całą treść odpowiedzi - kliknij tutaj. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.