"Rezygnacja z kształcenia techników farmaceutycznych jest bezzasadna"