Ograniczenie dostępności leku Nucala (mepolizumab) w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu