Esmya / octan uliptrystalu 5 mg. Ograniczenie wskazań w leczeniu mięśniaków macicy